نگاهی به فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی؛ بی رحمی در کمال خونسردی – اخبار رسمی

پسرش شکنجه می‌شود و رحیم به آن شکنجه رضایت می‌دهد و پسر اصلی آن لکنت گویش مقابل دوربین مسئول زندان مینشیند و به نفع پدرش کلام میزد. او بهسبب جدایی پدر و مادرش آسیبدیده و در مدرسه اهمیت دانشآموزان سرگرم میشود. او در اطلاعیه اش گفته که کارگردان مجموعه مستند «دو سر برد، دو سر باخت» در سال ۱۳۹۳ در کارگاههای آموزشی اصغرفرهادی شرکت کرده و ایده را فرهادی به او دیتا است. ایده نداشتن فرهادی در مقام نویسنده و سپردن اقتضائات فیلمنامه به فرهادی در رده کارگردان، از آغاز فیلم و او‌لین مواجهه او حساس فرخنده رخ میگیرد. اصغر فرهادی زمانی که به تعریف و تمجید داستانهایی در پس حوزه جامعه معاصر ایرانی میپردازد، نشان می دهد که چرا به تیتر یک فیلمساز مؤلف، آیتم اعتنا قرار می‌گیرد و فیلم «قهرمان»، اثر مالامال سر و صدای او که اما فرآورده مشترک کشور ایران و فرانسه است، از همین خصیصه حساس بهره برده است. به همین ادله آیتم تقدیر میگیرد. حریف وقتی مضمون‌ واقعی می دهد که اتفاقا سخن هایش درست می باشد و حق دارد که بر قهرمان بتازد، به این معنی که مخاطب به جهت او نیز دل می سوزاند ولی نقص‌ حریف همیشه همین هست که روش خوب را به جهت رسیدن به هدفش تعیین نمی کند و هر کنش او در تضاد به هدف دلیر مهم قرار می گیرد و او را از رسیدن به خواسته اش باز می داراست و همین خلق یا این که واکنش قهرمان است که خصوصیات اخلاقی او را به ما نشان می دهد. ولی بعضی همان زمانه معتقد بودند که همین ماجرا ساخته ذهن زندانی است. بدین ترتیب باید هرچه زودتر شاهد تماشای همین فیلم پرطرفدار و محبوب باشیم. ظاهرا دعوای کلیدی که تولید شده بر سر این هست که چرا در عنوانبندی فیلم فرهادی، هیچ نامی از آزاده مسیحزاده نیامده است. همین قصه و فیلمی که ساخته شده مربوط به سال۹۶ می باشد که به ایده کلیدی فیلم سینمایی «قهرمان» شباهتهای غیرقابلانکاری دارد، البته کلیدی همین کلیه فرهادی هیچ کجا اسمی از تاثیرپذیری، اقتباس یا برداشت آزادش از آن در تولید نهایی فیلم سینماییاش ذکر نکرده است. فردی که شاگردان فرهادی بهعنوان مالک اساسی پهلوان از او تقدیر میکردند، یک عدد از همکلاسیهایشان در آن موسسه بهنام آزاده مسیحزاده بود. فرادید| اصغر فرهادی سه روز هست که در مظان اتهام کپی برداری فیلمنامه پهلوان از مستند «دو سر برد، دو سر باخت» ساخته آزاده مسیحزاده قرار گرفته است. ولی اصغر فرهادی در یکی از از نشستهای خبری جشنواره کن عباراتی گفت که الهام گرفتنش از ماجرای فیلم مستند آزاده مسیحزاده را بهنوعی فیلم پهلوان اصغر فرهادی داستان تایید میکرد. در غایت نیز کاوه رضوانی راد، نماینده قانونی پروژه سینمایی پهلوان اعلام کرد که ادعاهای آزاده مسیحزاده برخلاف حقیقت است. مشفقیان در جواب به این پرسش که آیا شهرداری از تولید فیلمهای هنرمندان شیراز حمایت خواهد کرد، گفت: حمایت از ساخت فیلم های سینمایی جزو اساسنامه سازمان فرهنگی می باشد البته پس از فیلم «۲۸۸۸»، حق تقدم ما ایجاد سریال حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) است که انشالله کاهش از ۱۰ روز دیگر تفاهمنامه تولید همین فیلم با سازمان اوج و صدا و سیما انعقاد خواهد شد اما پس از آن به دلیل مأموریتهایی که در حوزههای اجتماعی و فرهنگی داریم اولویتی به جهت فیلمسازی نخواهیم داشت. در صورتی که شما هر دسته سوالی در رابطه اساسی چه جایی و نحوه به کارگیری از اصغر فرهادی دلیر دانلود دارید، می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.