مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

قطر وعمق رخنه ایجاد شده در بتن ، متناسب با قطر میلگرد میباشد. همین رشد فزاینده شاهد روش و با این فناوری نو میباشد که به دنبال توسعه و گسترش نیاز و اعتنا به تقویت اصلی به کارگیری از مصالح کامپوزیت و به مراد کاربردی نمودن علم فنی، روشهای طراحی نیز تدوین گردیدند تا در بخش حرفه مورد به کار گیری قرار گیرند. مقاوم سازی تیر بتنی کلیدی مصالح FRP در طی 3-4 روز به 3 برابر مقاومت کششی فولاد می رسند، از این رو کلیدی اعتنا به این که الیاف FRP مقاومت کششی زیاد بالایی نسبت به صفحه های فولادی دارند، اتصال FRP به ناحیه کششی بتن در تیر بتنی سبب ارتقاء گنجایش خمشی مدت زمان خواهد شد. از همین رو تکنیک متمایز به جهت تقویت سازه بتنی مانند نحوه زیر به‌وجود آمده است. شرکت مهندسین دیرین کارآزما ارائه دهنده سرویس ها مهندسی در راستا های مقاوم سازی ستون بتنی مهم frp ذیل می باشد. به ورقه شناخت حساس طرز های مقاوم سازی سایت کمپانی مهندسین سابق کارآزما خوش آمدید. مهندسان تهران تخریب ضمن باز‌نگری وضعیت کنونی سازه و حصر های گزینش شده از طرف کارفرما، هزینه اجرای مقاوم سازی را برآورد می کنند. در حالت معمولی اجرای بنا بتنی ، در آغاز آرماتوربندی انجام می‌شود و آنگاه از آن بتن ریزی انجام میگیرد ، اما بعد از آن از بتن ریزی بنا بتنی ، درصورتیکه بخواهیم تغییری در سازه بدهیم ، راهکارهای مهندسی و مختص خود را دارااست ، مثلاً بعد از بتن ریزی فونداسیون ، ریشه آرماتورهای ستونها اجرا شده و درصورتیکه بخواهیم تعداد آرماتورها را عمده نماییم ، در شرایط معمولی ، بایستی کل فونداسبون اطراف ستون تخریب شود و مجددا آرماتوربندی ریشه ستون انجام شود که اینکار ضمن هزینه و هنگامی که صرف می‌کند ، سبب تضعیف فونداسیون می شود . ۱.تعمیرات اول و آماده کردن موقعیت : ابتدا بایستی درصورت نیاز بتن معیوب و یا این که تخریب شده را قطع کرده و تمامی سطوح سازه می بایست تمیز ، تندرست باشد یا هرگونه موادی که موجب ایراد در چسبندگی الیاف frp به تراز سازه میگردند را می بایست تمیز نمود. به عنوان مثال ميزان خسارات کلي وارده بر يک ساختمان مهم سطح عملکرد ايمني جاني در حد متوسط پيش بيني ميشود به اين معنا که انتظار ميرود سختي و مقاومت باقيمانده در تمام طبقات وجود داشته، سيستم باربر ثقلي فعالیت کند. فیبرها از یک‌سری گونه متعدد (شیشه – کربن – بازالت – آرامید) می باشند و رزین در FRP به عنوان یک فضای چسباننده فعالیت می نماید و الیاف را در این فضا کنار یکدیگر قرار می دهد . برای اشخاصی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از قیمت مقاوم سازی دارای frp ، شما شاید می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.