عوارض عمل ژنیکوماستی در مردان – دکتر محمدرضا عرب

در صورتیکه تشخیص پزشک معالج انجام جراحی ژنیکوماستی باشد، مهم برش محدودی بر بر روی پوست، می توان آنرا انجام داد. در صورتیکه علت ژنیکوماستی ناشی از مصرف دارو باشد، پزشک معالج داروی مصرفی را تغییر‌و تحول خواهد داد. • نارسایی کبدی و سیروز: تغییر‌و تحول در تراز هورمون ناشی از مشکلات کبدی و داروهای درمان سیروز هم به ژنیکوماستی دارای ربط است. برخلاف ژنیکوماستی کاذب یا لیپوماستیا، که در آن پهناور شدن پستان ها از رسوبات چربی ناشی می شود، ژنیکوماستی در اثر پرورش بافت غده ای پستان سونوگرافی ژنیکوماستی ایجاد می شود. باقیماندن فرد در این وضعیت معمولا احساس ناخوش آیندی است؛ چرا که بزرگی پستان در مردان، هنگام پوشیدن لباس نمایان میشود؛ این موقعیت اصلاً به جهت این افراد قابل تحمل نیست. کار جراحی به جهت ژنیکوماستی مرتبه 1 معمولا مهم به کار گیری از بی حسی موضعی و داروهای آرامبخش وریدی انجام میشود. تشخیص ژنیکوماستی کاذب به عهده دکتر معالج معالج هست که سینههای مردان سوای ارتقا بافت غدد و فقط به خاطر انباشت چربی مبتلا ژنیکوماستی کاذب می شود که منجر می‌شود سینههای مردان همچون بانوان برجسته به لحاظ برسد از این رو بر ظاهر فیزیکی و حالات روحی خل وچل فرد اثر گذاری میگذارد. در این حالت، پوست بدور سینه وضعیت محکم و سفتی پیدا کرده و نوک سینه تا اندازهای به سمت بیرون متمایل میشود. 1. تورم نوک پستان مردان یکی از از نماد ها و یا این که نشانه ها بروز همین بیماری می باشد. گونه سه ژنیکوماستی موجب پهناور شدن پستان مردانه میشود، بهطوری که بافت سینه، یک سری سانتیمتر پایینتر از شرایط معمولی آویزان میگردد. ژنیکوماستی مدل سه معمولاً در مردان بالغ دیده میشود. معمولاً ژنیکوماستی طی پروسه پیری، بهدلیل این که پوست خواص ارتجاعی خود را ازدست میدهد، ترقی مینماید و به جور چهار ژنیکوماستی تبدیل میشود. 4. دسته چهار ژنیکوماستی، وقتی ساخت می شود که پس از تبارک شدن پستان مردان، هیچ مبادرت درمانی در خصوص آن انجام ندادهاند. در ژنیکوماستی یا این که بزرگی پستان در مردان مدل دو، سینهها حالت گردی پیدا میکنند. 3. دسته سه ژنیکوماستی، در واقع به عبارتی ژنیکوماستی جور دو میباشد که بهدلیل بیتوجهی به درمان و پیگیری علل تولید آن، پیشرفت نموده و در سنین بالای ۳۰ سال موجب بروز مشکلات متعددی برای فرد شدهاست. در همین حالت به دلیل تبارک شدن سینهها، غالبا مردان از حضور در عموم و برقراری ارتباط اصلی متاع مخالف به شدت امتناع میکنند. دلیل ساخت این اتفاق، شکلگیری یک غده در نوک سینه است که به راحتی کلیدی انجام یک جراحی قابل از بین بردن شدن است. موقعیت خارج زدهی نوک پستان در آقایان، موجب واهمه اجتماعی و مشکلات روحیروانی اینچنینی میشود. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه gynecomastia 7 weeks لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.