عملکرد پیستون خودرو

معمولا بر روی دامنهی پیستون در بالا و پایین سوراخهای ریزی نیز جهت رخنه روغن به باطن پیستون تعبیه میشود. اگر شیار رینگها بیش از حد گشاد شود در روزگار بالا و تحت رفتن پیستونها رینگها نیز در جای خود بالا و تحت رفته و روغن را به سمت بالای پیستون انتقال میدهد و روغن سوزی را حادث میشود. 1. زومیت تابع قوانین مرز و بوم است، لطفا هنگام مطرح كردن نگرش خود، به قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارید و از قرار دادن مطالب و تصاویر بر خلاف ضابطه پیستون 405 جداْ دوری کنید.2. همین مورد قضیه باعث به خرابی شمع ها و عملکرد ضعیف piston 4g63 موتور می شود. در نهایت، فساد حلقه پیستون به حدی می رسد که عبور گازهای احتراق از آن همیشگی می شود. دارای نفوذ همین مواد شیمیایی به روغن، روغن ویسکوزیته، توانایی خنک کردن و روغنکاری موتور را از دست می دهد. در نتیجه این ساییدگی و فرسودگی به حدی ایراد ساز می شود که موتور انرژی متعددی را از دست می دهد. در عاقبت فرآورده سوخت و احتراق به روغن روش پیدا می کند. افست بودن یا این که بیرون از محور بودن گژن پین: به این مفهوم هست كه گژن پین در وسط پیستون قرار نگرفته و چون فشار احتراق به سمت چپ وارد می‌شود ، سمت چپ پرفشار و سمت راست كم فشار نامیده می‌گردد . سر سیلندر را می بایست از حیث تاب داشتن نیز آیتم باز‌نگری قرار اعطا کرد که تماما صاف و بودن اعوجاج و پیچ خوردگی باشد. بایستی برای تمیز نگه داشتن موتور و دوری از همین اتفاق، به طور منظم به جهت تعویض روغن موتور مبادرت کنید. همین قطعه دلیلی به جهت جرم ترکیب بنزین و هوا و خروج دود حاصل از احتراق از گوشه و کنار سیلندر است. در حقیقت نقش حلقه پیستون در اختیار گرفتن اصطکاک میان پیستون و دیواره سیلندر، رئیس تبادل حرارت فی مابین پیستون و دیواره سیلندر، حفظ چگالی ترکیب بنزین و هوا، نگهداری روغن و روغن کاری سطح های در تماس حساس یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. آن قسمت از میل لنگ که در این یاتاقان ها قرار گرفته میباشد سطح ها میل لنگ نامیده می شود.خارج از محور همین سطوح، سطح های دیگری وجود دارد که به سر تبارک مدل های پیستون مربوط هستند، سطح های اخیر را لنگی های میل لنگ گویند در میل لنگ معمولا بین هر دو سطح یک لنگی وجود دارد. 7- چسبیدن پیستون به سیلندر : اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که در سیستم خنك كننده اشكالی بوجود آید و گرمای موتور به عللی بیش از حد ، بالا برود ( نظیر بریدن تسمه پروانه ، کمبود روغن در كارتل بر اثر ترک شدن ، یا فقدان آب در سیستم ) منجر چسبیدن پیستون به سیلندر می شود .