ضد کف چیست؟

در هنگام استفاده از این ماده نکته ها ایمنی حتمی را رعایت کرده و کلیدی پوشیدن تجهیزات محافظتی مانند ماسک، عینک و دستکش حافظ از رعایت موارد ایمنی غافل نشوید. در نهایت، سیال مایع سیلیکونی عمر اثر گذار تجهیزات را ارتقا می سرامیک کف ضد لغزش دهد. همین جنس در آب سرد به سادگی به شکل امولسیون درآمده و در سکو حرارت های بالا پایدار ما‌نده و خواص خویش را محافظت می کند. PSF آنتی فوم سیلیکون مایع حیاتی خصوصیت آبگریزی فیزیکی، طیف وسیعی از دمای بالای خدمات، پایداری حرارتی، تغییرات کم ویسکوزیته در دما، مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون، نقاط پرشده بالا، فشار بخار کم، ثبات در فشار بالا، سمیت ناچیز و عدم شکافت به اکثر مواد می باشد. تنش سطح پایین قطرات ضد کف سبب شده تا سیلیکون مرتبا در فیلم های کف همسایه جریان یافته و مانع از تشکیل کف مجدد روی آن می شود. علاوه بر ضد کف ها، مواد شیمیایی جانبی به جهت نمونه به جهت اثرات امولسیون سازی و افزایش پراکندگی به فرمولاسیون آنان اضافه می گردند. یکی از ایراداتی که اکثری از صنایع و کارخانجات اهمیت آن دست در گریبان هستند، تشکیل اجباری کف در طی فرایند ساخت می باشد، به این ترتیب لزوم انجام محسبات دقیق برای حذف و یا این که کمینه نمودن اثر گذاری کف بر پروسه بر کسی پوشیده نیست. آنتی فوم گرید غذایی کلیدی گونه صنعتی تماما متعدد میباشد و مخصوص صنایع غذایی می باشد (مانند آنتی فوم پنیر). کارایی به کار گیری از آنتی فوم یا این که ضد کف به مدل فوم به این معنی که ماکرو و میکرو بودن فوم، بستگی دارد. دسته سیلیکونی به جهت دوری از تشکیل فوم در فرآیندهای آسفالت موثر است. سیال سیلیکونی می تواند برای کنترل فوم از نصیب های نفت سنگین استعمال کند. آنتی فوم سیلیکونی اغلب در فرآیندهایی مانند رخنه خوردگی به جهت جلوگیری از تشکیل فوم یا این که کف در ستون تقطیر به کار گیری می شود. ضد کف های الکلی، امولسیون اسید استئاریک یا این که اسید چرب هم می باشند. این محصول با اسم های ضد کف غیر سیلیکونی، آنتی فوم غیر سیلیکونی، کف زدای غیر سیلیکونی و دیفومر غیر سیلیکونی شناخته می شود. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه کف کش ضد انفجار بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.