شگفت انگیز ترین روش های خانگی برای تشخیص عسل طبیعی !! – ایران عسل

مزه و طعم عسل طبیعی پس از میل نمودن مدتزمان کوتاهی احساس می‌شود البته در عسلهای تقلبی به استدلال این‌که از شیرینکنندهها به جهت تولید عسل به کارگیری میشود، طعم آن مدتزمان زیادی در دهن باقی میماند. می باشد و این عسلها مثل قند و نبات می باشند و اکثرا مزه آبنات می دهند. یکی از جالب ترین بر روی هاش تست عسل طبیعی از تقلبی به کار گیری از زرده تخم مرغ است، عسل را اصلی زرده تخم مرغ ادغام کنید در صورتی که زرده ناپخته مشابه زرده تخم مرغ پخته شد عسل طبیعی می باشد در غیر این رخ عسل تقلبی است. در واقع پروسه پاستوریزه نمودن عسل را خراب نمی کند و آن چیزی که باعث همین خرابی می شود، وجود میکروب ها و عوامل دیگر داخل آن است. عسل طبیعی رنگهای متمایز داراست اما چنان که در بخش «پایداری ویژگیها» گفتیم، رنگ آن یکنواخت است. زمینی که کندو در آن قرار دارااست در معرض آلودگیهای بخش اعظم نباشد. نوک آن را باطن عسل کنید. اما در صورتی که مقادیر بیش از حد همین مدل عسل را در برنامه غذایی خود داشته باشید، ممکن است سالم سیستم ایمنی بدن را در معرض خطر قرار دهید. نرم افزار NUTRITIONIST IV (Version 7.0; N-squared Computing, Salam, OR, عسل طبیعی نهاوند USA) که برای اقلام غذایی ایرانی تعدیل شده بود برای دریافت مواد مغذی افراد مورد مطالعه مورد استعمال قرار گرفت. اما بسیاری از مردمان کشورمان اصلی خیال این‌که در حالا حاضر قابلیت و امکان دسترسی به عسل طبیعی و خالص وجود ندارد، عملاً خود را از این ماده غذایی شفابخش و مضاعف مفید، محروم کردهاند یا این که سرانه مصرف آن ها بهدلیل چنین تصوراتی، در سطحی فراوان عسل غیر طبیعی به چه صورت درست میشود زیر قرار دارد. بیماریهای قلبی عروقی به تیتر گروهی از اختلالات عروق خون و قلب تعریف‌و‌تمجید شدهاند که علت مهم مرگ و میر در سراسر دنیا به شمار میروند (1-2). تقریبا 3/17 میلیون نفر در عالم درسال 2008 به خاطر بیماریهای قلبی عروقی جان خود را از دست دادند که حدود30% تمام مرگها را در عالم شامل می گردد و پیش بینی می گردد که همین تعداد به 6/23 میلیون نفر در سال 2030 برسد (3-4). مطابق گفته سازمان بهداشت جهانی، بیش از 45% مرگهایی که در کشور ایران واقعه میافتند، به برهان بیماریهای قلبی عروقی است (5). بیماری قلبی عروقی مزمن درمان نشده می تواند باعث به بیماری ایسکمی قلبی شود که شایعترین علت مرگ در جهان است. دست اندرکاران خطر بیماریهای قلبی عروقی شامل سیگار کشیدن، کلسترول خون ارتقا یافته، چاقی و دیابت میباشند که همه دارای ارتباط اصلی عادات تغذیهای نامناسب میباشند (7). در در بین همین عوامل، فشار خون و قند خون ارتقاء یافته قرار دارا‌هستند که هر دو میتوانند حساس تغییر‌و تحول رفتارهای غذایی تصحیح گردند (8). داعیه شده که جایگزینی شکر حیاتی عسل می تواند قند خون ناشتا را خوب تر نماید (9). نتیجه ها متناقضی در مطالعات قبلی که اثرات مصرف عسل و شکر را بر روی قند خون بررسی کردهاند وجود دارد. انفارکتوس میوکارد یکی دیگر از نتیجه های آخری بیماریهای قلبی عروقی است که به نوبه خود باعث حمله قلبی میشود.