سود یا سدیم هیدروکسید چیست؟

علاوه بر استوکیومتری کاستیک، میزان اضطراری برای خنثی سازی اسید چرب آزاد، مازاد سود سوزآور مورد نیاز است، در حالی که بستگی به جور روغن و میزان مرغوب بودن دارد. در تراز دوم یک مبدل حرارتی به جهت آوردن روغن به دمای عملیاتی مناسب استفاده می شود. سود مایع در آب قابل حل هست و حلالیت آن در متانول ، اتانول و گلیسیرین به نسبت هم اندازه ست. همین ماده شیمیایی بصورت جامد و سفید رنگ بوده و اهمیت دمای ذوبی به اندازه 1390درجه سانتی گراد است. سود پرک ماده ای سفید رنگ و به رخ پرک یا پولک می باشد که ماده اول مورد نیاز صنعت های تولیدی باطن و بیرون مرزوبوم است. همین ماده به رخ مایع ۵۰% می باشد و نقطه انجماد آن ۴/۴ و نقطه جوش آن ۱۴۵ درجه سانتیگراد می باشد . سود پرک در اصطلاح علمی ، به عبارتی ماده شیمیایی سدیم هیدروکسید می باشد حساس فرمول شیمیایی NaOH و اهمیت نام تجاری کاستیک سودا Caustic sodaa می باشد ، که از در کنار هم قرار گرفتن سه عنصر سدیم ، اکسیژن و هیدروژن تشکیل میشود. محلول سدیم هیدروکسید به شدت قلیایی و رقیق سازی آن به شدت گرمازا هست به این ترتیب هنگام فعالیت نمودن باید نکات ایمنی مورد دقت قرار گیرد. بسته بندی و شیوه ارائه متاع به مشتری: محصول سدیم هیدروکسید بصورت فله در مخازن پلی اتیلن عرضه می شود. سدیم هیدروکسید می تواند به راحتی کربن دی اکسید و رطوبت موجود در هوا سدیم هیدروکسید کلرید را جذب نماید. سدیم هیدروکسید در صنعت صفحه سازی گزینه به کارگیری قرار می گیرد. اما تحقیقات نشان می دهد که در نوامبر 2017،موجودی این ماده نسبت یه ماه اکتبر12.2 % ارتقاء یافته میباشد .در سه ماه اول 2017 ارزش هر بدن سدیم هیدروکسید حدود 950 یورو در اروپای غربی گزارش شد.در سه ماه منتهی به 2018 در شمال غربی اروپا، همین ماده به ازای هر بدن حدود 100 یورو ارتقاء بها داشته است. یک عیب حساس که در سلول دیافراگم وجود داشت همین بود که محصول به رخ مخلوطی از کلرید سدیم و سدیم هیدروکسید به جای هیدروکسید خالص ایجاد می شود.این نقیصه در سلول جیوه برطرف شده است.در همین سلول ،جیوه، سدیم فلزی را در خویش حل کرده و تشکیل آمالگام می دهد. در صورت ورود به چشم می تواند سبب کوری شود. اما در آزمایشگاه های شیمی به طور معمول برای انجام تیتراسیون اسید و باز از سود مایع به تیتر استارتر استعمال نمی شود چون همین ماده رغبت متعددی به جذب آب و گاز دی اکسید کربن از محیط دارد. گاز کلر سبز رنگ به سرعت در NaOH حل می شود و محلولی بی رنگ تشکیل می دهد. صنعت های نفت و گاز و پتروشیمی. در صنایع دارو سازی، الکل سازی و آرایشی و بهداشتی کاربرد گسترده ای دارد. صنایع دارو سازی ، الکل سازی و آرایشی و بهداشتی. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب تارنما هیدروکسید سدیم سود سوزآور.