دمپر هوا و مشخصات انواع دمپرها

همان طور که گفته شد، دمپر مسئول انتقال هوای سرد به یخچال است. دمپر موازی که به جهت تامین هوای آزاد اتاقهای ژنراتور تعبیه می شود می تواند بوسیله گونه دمپربرقی که امر آن از یک جعبه امر برقی که به الکتریسیته ژنراتور دارای ربط می باشد در اختیار گرفتن می شود و همزمان کلیدی روشن شدنِ ژنراتور، تیغه های دمپر نیز باز و هم‌زمان اهمیت خاموش شدنِ ژنراتور تیغه های دمپر بسته می شود و در واقع دمپر بصورتِ on و offعمل می کند. جور اول آنان که دریچه دو طرفه پره ایرفویلی ست از متدوال ترین و پرکاربرترین روزنه ها تا به امروز محسوب می گردد که علت آن وجود پره های عمودی و افقی مهم قابلیت تهیه و تنظیم می باشد. انواع دریچه توزیع هوا و روزنه انتقال هوا دارای امکان کارگزاشتن گونه های دمپر متقابل و موازی به جهت کنترل هوادهی و هواکشی ، بوسیله کمپانی تیوا تهویه طراحی و ساخته میشود. دریچه های خطی 15 سکو یکطرفه عموما مربوط به توزیع هوای رفت در نصیب پیشانی دیوار و در طول نه چندان بلند (زیر 3 متر) و یا نصیب هایی از پیشانی دیوار که بصورت مخفی در بنا سقف قرار گرفته اند به کار گیری می شود. GRA326.1E/12 , GNA326.1E/12 , GGA326.1E/12 ونیز دسته های دارای ترترپ GRA326.1E/T12 , GNA326.1E/T12 , دمپر بارومتریک GGA326.1E/T12 از مواقعی میباشند که به تیتر موتور دمپر های فایر آیتم استفاده قرار می گیرند. دمپر مگنتورئولوژیکال، که به اختصار دمپر mr نامیده می شود، برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی جهت کمتر تحت در دست گرفتن نوسانات، استفاده می شود. به خواسته تنظیم مقدار دبی جریان هوا یا این که در رخ نیاز جهت انقطاع کامل دبی جریان هوا در داخل شبکه آیتم استعمال قرار می گیرد . در سیستم های هوارسان بزرگ تر، به طور معمول دو سری دمپر برای در اختیار گرفتن ورودی هوای نو یک سری برای دستکم هوای نو و یک سری هم برای بقیه، مورد استفاده قرار می گیرد هر تعدادی همین عمل لزوم استعمال از یک سری محرک دمپر مازاد و در حیث گرفتن چکیده برای دست‌کم و یکی از به جهت حداکثر هوای جدید ایجاب می نماید البته در عوض منجر تهیه مقدار هوای جدید و در اختیار گرفتن بهتر هوای تازه ورودی می شود. شیوه دیگر در اختیار گرفتن هوای نو به کار گیری از یک دمپر و یک حد توقف به جهت دست‌کم هوای تازه (یا اهمیت تهیه موقعیت) است. ورق مصرفی از فولاد گالوانیزه اصلی روکش رنگ الکترو استاتیک با اعتنا به محیط و حالت مکانی ایجاد این دمپرها از آلومینیوم ، استنلن استیل یا مواد دیگر امکان پذیر بوده ، همچنینی رنگ آمیزی اساسی اعلام رال RAL معین حساس اعتنا به نیاز انجام می شود.