دستگاه اکسیژن ساز خانگی چیست ؟

POC منبع قابل اطمینان تری از اکسیژن می باشد چون بیماران صرفا بایستی از شارژ باتری دستگاه اطمینان حاصل کنند. کارایی درست بدن ما به همین منبع اثبات هوا متعلق است. در محیطهای شهری و اماکنی که دست خوش تغییر‌و تحول به وسیله پیشرفتهای بشر بوده، میزان آلایندهها میتواند این نسبت را تا حدودی تغییر تحول دهد و تعادل فضای سبز را بر نیز بزند. همین دستگاه ها جریان اکسیژن را به رخ پشت سرهم ایجاد می کنند و حیاتی الکتریسیته شهری عمل می کنند. در فلومتر یک توپ ریز قرمز رنگ رنگ وجود دارااست که زمان چرخاندن شیر می بایست توجه شود جریان اکسیژن به این توپ دستگاه اکسیژن ساز یوول مدل 8f-5awَ نرسد. چه وقتی به به کارگیری از یک اکسیژن ساز نیاز داریم؟ اولی تفاوت اکثر روشی میباشد که به جهت تأمین اکسیژن مکمل به کار گیری می شود. تفاوت های متعددی در بین مخازن اکسیژن بی آلایش و یک دستگاه قابل حمل اکسیژن قابل حمل (POC) وجود دارد. تنها تفاوت این نوع حساس دیگر دستگاه ها در اندازه، استعمال از باتری در کنار برق مستقیم و همچنین وزن آن ها است. فقط پس از ردوبدل / دوباره لبریز شدن مخزن می توان دوباره از آن استفاده کرد. همچنین این جور از اکسیژن سازها قدرت تولیدی اکسیژن بیشتری دارند که فی مابین پنج تا ده لیتر در دقیقه متغیر است. یک عدد از فنآوری های جدید در سیستم اکسیژنسازی طرز (PSA(Pressure swing adsorption می باشد نقش حساس را در همین سیستم ، ترکیبی به اسم زئولیت بازی مینماید که حیاتی هزاران ویژگی مخصوص به فرد میباشد. در واقع این دستگاه اساسی مکش هوای اتاق و استخراج اکسیژن موجود در آن، گاز اکسیژن دارای درصد خلوص ساخت می نماید و این اکسیژن غلیظ شده آنگاه بوسیله کمپرسورهای فشار، فشرده شده و به وسیله سوند و ماسک مخصوص، به سیستم تنفسی بیماران سوق‌دهی میشود. وجود تغدیه نامطلوب، حضور در شهر های آلوده، عدم وجود درخت و گیاهان در اطراف ما، استعمال دخانیات، عدم وجود تحرک یا کار های ورزشی و عوامل دیگر از با ترین مواقعی میباشند که منجر شده تا تنفسی عادی و بی دردسر، به دغدغه و نقص‌ اهمیت افراد زیادی تبدیل شود.