خرید کربنات پتاسیم – بازرگانی آسمان تجارت

به این ترتیب به کار گیری معمولی از همین ترکیبات خطری به جهت سلامتی انسان نخواهد داشت. در دمای معمولی اتاق جامد می باشد. ادغام اخیر کلیدی حرارت دادن به آب ، دی اکسید کربن و کربنات پتاسیم تجزیه می شود. کربنات پتاسیم و کربنات سدیم جز کلیدی در ساخت آب شیرین به جهت تنظیم حرفه است. مراحل حل شدن این ماده در آب فرایندی گرمازا است. پتاسیم کربنات پودری سپید رنگ، نم گیر، نامحلول در اتانول، اتر و استون که به راحتی در آب حل می شود و یک محلول توانمند قلیایی تشکیل می دهد. در پیشین از حرارت دادن پتاسیم هیدروکسید در کوره ها به مراد حذف ناخالصی ها کربنات پتاسیم نیز به دست می آمد، اما امروزه به وسیله الکترولیز پتاسیم کلرید ایجاد می شود. حجم محصول، درصد خلوص، نرخ ارز و شرکت تولیدکننده به طور کلی از عوامل مهم در انتخاب قیمت مواد شیمیایی هستند؛ قیمت کربنات پتاسیم هم پایین تاثیر همین موارد است. فشار بخار آن دوچندان تحت میباشد و نقطه ذوب آن را نمی توان انتخاب کرد .پتاسیم کربنات در دمای بالا جزء‌جزء‌کردن می شود، و می تواند رطوبت هوا را جذب نماید به همین عامل همین ماده ظاهری خیس و آبکی دارد. همین ماده رطوبت هوا را جذب می کند و به همین عامل ظاهری تر و آبکی دارد. همین نوشته شامل اطلاعات اثر گذار و کاربردی درباره ویژگیها، خواص و کاربرد کربنات پتاسیم و مورد ها مصرف متعدد آن است. گوارشی: در صورتی که کربنات پتاسیم بلعیده شود، باعث تحریک دستگاه گوارش می گردد که باعث به سوختگی لب، زبان، دهان، مری و معده میشود. برای پوست تحریک کننده میباشد و در تماس به دیده زخم های جدی به دیده وارد می کند این ماده غیر قابل اشتعال و غیر سمی است. همانطور که می دانید چشم وغشاهای مخاطی چشم می تواند مضاعف تحریک پذیرتر از پوست تن انسان باشد . پتاسیم کربنات در شکل بازخورد اهمیت پوست سبب تحریک شده و می تواند سبب جراحت شدید چشم شود. کربنات پتاسیم قابل انعطاف کننده آب و سختی گیر آب می باشد بدین ترتیب در تولید صابون ها و شوینده های گوناگون آیتم دقت و موثر می مضرات کربنات پتاسیم باشد. کاربرد آن در بخش اعظم راستا ها به ویژه شیشه، سرامیک، ساخت سیلیکات پتاسیم و بی کربنات پتاسیم، مواد دارویی، صنعت های غذایی، شوینده ها و پاک کننده ها، مواد شیمیایی عکس برداری، کودها و آفت کش های کشاورزی، خالص سازی گاز، افزودنی های لاستیک، کریستال های پلیمری، بازدارنده های خوردگی، سیمان و منسوجات را ممکن می سازد.