تکنولوژی آموزشی – ویکی فقه

در سالهای نخستین ده سال ۱۹۵۰ که سال های آغاز بسط علم تکنولوژی به عنوان یک دانش مستقل میباشد، تکنولوژی آموزشی را آن رشته از فعالیتهای منظمی میدانستند که ماشین، موردها ترفند را برای رسیدن به هدفهای آموزش و رویش به یکدیگر نزدیک کند. در سال های آخر به وسیله سازمانها و گروههای مختلف، چند تعریف و تمجید از تکنولوژی آموزشی ارایه گردیده میباشد که سه مورد از آنها ارایه میگردد. رهبران این شرکتها به لطف میدانند که ناچارند دارای این فرآیند ابداع همپا شوند و همین دور اندیشی نگرانیهای جدی برای آنان به ارمغان آورده است. آن موقع دسترسی به اینترنت مانند الان خیلی راحت نبود من صرفا از طریق مجلات، جی۵ ای ها را دنبال می کردم مذاکره هایشان را قطع می کردم و یار کلیدی عکس دانشگاه دلخواهم بر روی درو دیوار اتاقم می چسباندم، هرزمان که به آن‌ها نگاه می کردم انرژی مثبت اخبار تکنولوژی صبح می گرفتم. همگی کلاس شاخ درآورده بودند که چگونه چنین چیزی ممکن است،امتحان که از ۲۰ نمره بوده، من هم هاج و واج مانده بودم و بارم سوالات را نگاه می کردم،هنوز چندین دقیقه نگذشته بود که مدرس اینبار نام دوست جی۵ ایم را خواند و گفت او نیز نمره اش ۲۱.۵ شده. الان که وقت درس قرائت نیست، نگاه کن تمامی دارند لذت می مارک بیا ما نیز برویم پیش نوباوه ها حرف کنیم». ما خانواده پرجمعیتی هستیم اهمیت کلی نوه و نتیجه، مدام خانه مان مالامال از میهمان است. دانش آموز زرنگی بودم مدام کودک ها دورم عده می شدند و اشکالات درسی شان را از من می پرسیدند ،در عین اکنون خیلی هم اهل بازیگوشی و خوشگذرانی بودم. یکی از درمانهای متداول به جهت بهبود موقعیت بیماران و افرادی که گردن درد را به هر عاملی تجربه میکنند، به کار گیری از اخبار کوتاه تکنولوژی خدمات فیزیوتراپی است. در همین مواقع از حیث پزشک، انجام جراحی برای بیمار قابلیت دارد عوارض بیشتری را به وجود بیاورد. توضیحات مربوط به «کپی رایت»، «تعارض منافع» و «مشابهت یابی مقالات» در بخش راهنمای نویسندگان به توجه مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن مد حیث قرار دادن الزامات ذکر شده در این خصوص فرمهای مربوطه به طور ظریف تکمیل و در زمان ارسال نوشته در سامانه نشریه بارگذاری گردد. این چیزی میباشد که در انتهای نوشته به آن خوا‌هیم پرداخت.