تعمیر برج خنک کننده – کلینیک انرژی ساختمان

برج خنک کننده دستگاهی جهت انتقال حرارت QC (گرمای کندانسور یک اتومبیل صنعتی) به گوشه و کنار اطراف میباشد. آب داغ خروجی از کندانسور سیکل تبرید از این لوله به برج خنک کننده وارد میشود. هر تن تبرید برابر اهمیت 3.51 کیلووات و برابر مهم 12 هزار پوند انرژی بر ساعت ارزیابی میگردد. آبی که در برج خنک کن خنک کاری و سرد شده از لوله آب خروجی موجود در حوضچه آب سرد به سیستم تبرید برمیگردد. از همین رو، در زیر ترین حوزه‌ حوضچه آب سرد یک لوله برای خروج آب آلوده و کثیف قرار ارائه می کنند که ورودی آب جبرانی، آب تمیز را جایگزین آن میکند. این محل ورود به یک شناور وصل هست که شبیه شناور کولر آبی عمل میکند. در صورت نیاز به در اختیار گرفتن و تامین فشار آب خنک ارسالی، می توان اهمیت بستن شیر آب محل ورود به رایزرهای مربوطه انجام داد. 2. کنترل شتاب فن: شتاب رشته برج خنک کننده بایستی همین امکان را داشته باشد که متناسب حساس دمای سیال خروجی یا این که دما و فشار خنک کاری در دست گرفتن شود. هر چیزی که به فن چسبیده و مانع حرکت آن می‌شود را از سطح فن پاک کنید. در مقابل، حساس بالا رفتن مرحله آب شناور به سمت بالا حرکت کرده و ورود آب برج خنک کننده فارغ از فن را محدود میکند. حیاتی افزایش قیمت انرژی و تأکید بر گوشه و کنار زیست استوار ، اطمینان از این‌که برج های کولر به دسته ای طراحی و ساخته شده و همچنین نصب و مراقبت می شوند که از انرژی کمتری به کارگیری کنند، اهمیت است. روش عمل برج خنک کننده بر شالوده شرایط سایکرومتریک محیط در وضعیت فصلی متعدد (زمستان یا این که تابستان) مختلف است. برای بر طرف کردن مشکلات تولید شده بهره مندی از یک شخص متخصص که احاطه کامل به دستگاه دارد، بهترین منش حل است. اهمیت گزینش یک شرکت مطلوب برای خریداری و کارگزاشتن برج خنک کن می توان هزینه عملیاتی و مراقبت را کاهش داد. 4. تمیز کردن کامل برج های خنک کننده به مضمون‌ به کارگیری از یک ماده شیمیایی تمیز کننده میباشد که در سیستم برج خنک کننده و تهویه مطبوع گردش کند. در شکل لزوم ، اجزای مکانیکی نظیر رشته ها ، موتورها و تسمه ها هم بایستی تمیز و تنظیم شوند. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم برج خنك كن لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.