برج خنک کننده – گروه کارخانجات دماگستر

در جریان هوای متقاطع معمولا حرکت جریان آب از بالا به زیر و به صورت افقی است. طبیعتا عامل اساسی فعالیت دستگاه برج خنک کننده ، به کارگیری از آب است. برج های خنک کننده بر اساس شیوه برخورد جریان هوا در دو گونه جریان هوای متقاطع و جریان هوای مخالف نوع بندی می شوند. در مدل بندی برج های خنک کننده مدار باز، معمول ترین برج های خنک کننده در تهویه مطبوع قرار می گیرند. در مدل بندی برج های خنک کننده مدار بسته روند کارکرد شبیه به مدار گشوده است با همین تفاوت که سیال فرایندی کلیدی هوای خنک تماس پیدا نمی کند. سیال فرایندی داخل مدار داخلی جریان دارد. گران تر از برج خنک کننده قیمت حرفه برج خنک کننده مدار باز است. البته مواردی وجود دارا هستند که رعایت آن ها تا حدی مصرف آب برج خنک کننده را کاهش می دهند. مزیت پهناور این گونه کمتر دمای آب تا نزدیکی دمای مرطوب محفظه طی یک سیکل فارغ از تبخیر است. اساسی ترین مزیت برج های خنک کننده آذر نسیم، دسترسی آسان به همین تجهیزات است. همین دستگاه نقش اساسی در تهویه مطبوع صنایع کوچک و بزرگ دارد و به همی عامل برج خنک کننده غالبا اهمیت ترین نیاز یک صنعت به شمار می رود. در تمامی صنعت های پهناور از برج های خنک کننده استفاده میشود. به این علت هست که خرید، نصب و رویه اندازی برج خنک کننده در مناطقی که رطوبت بالایی دارا هستند یا این که اصطلاحا شرجی هستند، چندان توجیه پذیر نیست. اما دستگاه هایی که حیاتی قطعه «قطره گیر» هستند، میزان هدررفت آب و پرتاب قطره به کمترین میزان ممکن می رسد. از آنجا که شالوده فعالیت همین دستگاه بر مبنای روند تبخیر آب است، نمی قدرت توقع مصرف حجم آب کمی را داشت. عملکرد ناچیز هزینه: نرخ مصرف آب (تبخیر و پرت آب) در این تجهیزات، فقط و صرفا در حدود 5% نرخ مصرف آب در یک دستگاه و سیستم اهمیت جریان آب طبیعی میباشد. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وب سایت پروانه حرفه برج خنک کننده.