اهمیت و نقش تربیتی کودکان و برخی راهکارهای عملی

مطالعه در زندگانی عملی رسول اسلام (صلی الله برعلیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهما السلام) نشان می‌دهد که آنها توجه خاصی به همبازی شدن دارای نوپا داشتند و آن را وسیله قابل قبولی به جهت رویش آن ها میدانستند. بنابر این خلق و خوی وحشیانه حساس کودکان و نوجوانان در کارزار کربلا و پس از آن، بهترین ادله بر بی رحمی و قساوت قلب دشمنان اهلبیت میباشد و به بهترین نحو مظلومیت آل الله را اکران میدهد. صادقی در ادامه راه و روش عکس العمل حساس همین مسئله را تساهل و تسامح خوانده و گفت: نمیشود در این مسئله خیلی مته به خشخاش گذاشت؛ اگر بخواهیم سختگیرانه نگاه کنیم، واقعاً ایراد پیدا میشود، ولی می گوییم حال یک حرفی در تاریخ از حضرت رقیه هست؛ گهگاه ما مسائلی داریم که در هیچ جای تاریخ وجود ندارد، ولی اصل وجود چنین کسی در تاریخ ذکر شده است، اما جزییاتش بعداً طولانی تر شده؛ خیلی از مسائل در تاریخ اضافه شده، به خصوص از قرن دهم به بعد؛ البته همین جای سعادت می باشد که همین مطلب را که درباره حضرت رقیه خیلیها میپرسند، می گوییم در یک کتابی هست بنابر این انکار نمیکنیم. هنر به کودکان اجازه می دهد تا چک کردن های خود را انجام دهند ، ضمن این‌که به آن‌ها می آموزد که یک مورد قضیه ممکن است بیش از یک پاسخ داشته باشد. متاسفانه این مسئله یک عدد از آسیبهای وحدت تشیع شده و هرکس چنانچه به نوعی مهم آن مخالفت کند، یا این که در این مسئله تشکیک نماید مورد اتهام قرار میگیرد. او درباره قدیمیترین کتابی که از حضرت رقیه نوشته می باشد گفت: درباره شخصیت حضرت رقیه باید به کتاب کامل بهایی مراجعه کرد؛ اما تام بهایی از یک مکتوب قدیمیتری که فکر می‌کنم به نام مطاعن معاویه باشد نقل میکند؛ متاسفانه آن مکتوب در دسترس ما نیست که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. ما می تونیم بگوییم اهمیت توجه به همین که همین آثار، نظیر بارگاه حضرت رقیه، عمر زیادی دارند و دارای اعتنا به گزارشهای اجمالی تاریخی اینها به نیز امداد می‌نمایند و یک نتیجهای به دست میآید. در این در بین یک عدد از کودکانی که پژوهشگران متعددی درباره وجود آن بحث کردهاند، حضرت رقیه است. آن شراب طهور که شنیده ای بهشتیان را می خورانند، میکده اش کربلاست و خراباتیانش همین مستانند که همین چنین بی سر و دست و پا افتاده اند. حماسه شکوهمند روز دهم سال 61 هجری، نگارینه ای از زیباترین طرح ها و نقش ها را در تاریخ حک نمود. در صورتی که شما هر گونه سوالی در رابطه دارای کجا و طرز به کارگیری از بازیگر نقش کودکی سوروس اسنیپ دارید، می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.