اسید بوریک و کاربردهای آن

مواد شیمیایی حتی در صورت ملایم و ضعیف بودن می توانند برای افراد خطراتی داشته باشند. پوست: تماس اسید بوریک اهمیت پوست می تواند مشکلاتی مانند تورم، التهاب و … اسید رنگ اسید بوریک بوریک واژینال چیست؟ اسامی مترادف کلیدی اسید بوریک : بوریک اسید، اسید بوراسیک، boracic acid، اسید اورتوبوریک ،Boric acid. به منظور بررسي تاثير محلول پاشي اسيد بوريک،آزماشی در سطوح متفاوت فسفیت پتاسیم و اسید بوریک بر روی % تشکیل میوه ارقام متفاوت انگور، در حالت باغ در قالب دو آزمایش به رخ فاکتوریل بر پایه طرح آماری کاملاٌ تصادفی دارای 3 تکرار انجام گرفت. همین نحوه درمانی در ۲۷ مورد از ۳۰ مورد یا ۹۰ درصد مواقع اثرگذار بوده است. بوریک اسید که بورات هیدروژن، اسید بوراسیک، اسید اورتوبوریک و اسیدیوم بوریکوم نیز نامیده میشود، یک اسید ضعیف و لوئیس اسید یک ظرفیتی بور میباشد که اکثر زمان ها به عنوان ضدعفونیکننده، حشرهکش، بازدارنده شعله، جاذب نوترون یا ماده اول در دیگر ترکیبات شیمیایی استفاده میشود. اسید بوریک یک اسید ملایم است. وی با اشاره به اینکه شرکت توسعه و گسترش بازرگانی آهن و فولاد به دنیاآمدن هماکنون ۳۰ درصد از سهام معدن بور را خریداری کرده است، ادامه داد: تولیدات معدن بور در اکثری از صنعت های از گزاره صنایع شوینده کاربرد داراست و تلاش ما بر همین می باشد که تولیدات همین معدن بهصورت فرآوری شده عرضه شود تا از خام فروشی خودداری شود. همچنین اسید بوریک همپا حساس اتیلن گلایکول نقش مهمی در حفاظت چوب از حمله حشرات و قارچ ها و نگهداری آن‌ها از پوسیدگی دارد. در همین راستا این کمپانی بررسیهای ضروری را برای گسترش فعالیت و تولید تنوع در تولیدات و فرآوردهها در امر فعالیت خود دارااست . وی بابیان اینکه بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در بقیه بخش ها مثل شرکتهای دانشبنیان (استارتآپی) و همینطور تولید شرکت خدمات بازار سرمایه من جمله برنامههای در فرمان عمل کمپانی است، خاطرنشان کرد: تنوع پرتفوی سرمایهگذاریهای بمیلا اساسی راهکار درآمدهای ارزی، همبستگی منفی (مدیریت ریسک)، سرمایهگذاری در بازار نخستین و آن گاه عرضه اول موسسه ها سرمایهپذیر، تجهیز منابع و تکثیر اوراق برای تامین سرمایه در گردش موسسات سرمایهپذیر و در نهایت ارتقا سرمایه شرکت های زیرمجموعه از دیگر برنامههای در دست اجرای شـــــرکت است.