آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

امام درستگو (علیه السلام)- ابوبصیر گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که میفرمود: «هرکس سورهی یوسف را روز یا این که شب خواندن کند، آفریدگار در روز قیامت او را اساسی زیبایی روی یوسف (علیه السلام) محشور میگرداند و به ترس و وحشتی که مردم در روز قیامت مبتلا میشوند، در گیر نخواهد شد و همسایگان او در آن روز، بندگان شایستهی خداوند خواهند بود». از آنجا که آفریدگار اراده کرده یوسف را قاضی کند،باید عصر هایی را ببیند؛برده شود تا به بردگان رحم کند.به چاه و زندان افتد تا به زندانیان رحم کند. حضرت آدم (علیه السلام) تا رسول اسلام (صلی الله مقابل و آله) بیان فرموده است. الرّسول (صلی الله در مقابل و آله)- أَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ. امام علی (علیه السلام)- بهراستی که أَحْسَنَ الْقَصَصِ و رساترین پندها و سودمندترین یوسف اسدی تیک آبی یادآوریها کتاب خداست. امام صادق (علیه السلام)- زبان عربی را یاد بگیرید که آن حرف خداست و حیاتی آن اهمیت اخلاق و رفتار خود کلام گفته است. مطابق بعضا از گفته ها، حضرت یوسف( علیه السلام) بمدت ۱۲۰ سال عمر کرد و در فلسطین او را دفن کردند. برترین نمی نحس و این آیه یوسف را مخلص نامیده است. 3-انبیا در غرایز نظیر بقیه انسان ها هستند،ولی به استدلال ایمان به حضور خدا، گناه نمی کنند. هنگامى را كه يوسف به پدرش گفت: «پدرم! یوسف گفت: همین نور چیست؟ در این زمان ، برادران وی حتی توصیه کشتن یوسف (ع) را دادند اما آن‌گاه آن ها برنامه خویش را تغییر دادند. 6-روشن شدن برخی پرونده ها و حقایق نیاز به دوران دارد. امام علی (علیه السلام)- امّا داستانهایی که پیرامون امّتها در قرآن آمده سه مدل است؛ پارهای از آن در آیتم گذشته؛ پارهای از آن در آیتم دوران پیامبر اسلام (صلی الله در مقابل و آله) و پارهای، خبر از وقایعی می باشد که آنگاه زمانه پیامبر (صلی الله درمقابل و آله) اتّفاق خواهد افتاد. ابنعبّاس (رحمة الله علیه)- مراد از الشَّمْسَ، مادر یوسف (علیه السلام) و الْقَمَرَ، پدرش میباشد.