ETF Edge در یافتن کیفیت در بازار پرنوسان

[The stream is slated to start at 1:00 PM ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

ETF Edge CNBC به سریع ترین روند در حال رشد در سرمایه گذاری در حال حاضر اختصاص داده شده است: ETFs. هر دوشنبه، باب پیسانی با پانلی از شرکت کنندگان برتر بازار همراه می شود تا توصیه های آموزشی و کاربردی را برای کمک به شما در ساخت بهترین نمونه کارها ارائه دهد.

مقاله های جدید  رئیس واکسن Trump Covid-19 برای بحث در مورد عرضه با تیم بایدن