یک وسیله یا استریل شده هست یا نیست

وسایل پارچهای: پارچه را میتوان در درون بیکس قرار بخشید یا آن ها را در یکپارچه دو لایه (شان) پیچیده و برای استریل نمودن به اتوکلاو فرستاد. به کار گیری از شیوه شیمیایی به جهت سلامتی و ایمنی شخصی که آن را به کار میبرد و اشخاصی که در مجاورت آنها هستند، خطر تولید میکند. فیلترهای دارای میزان ذرات µm 45/0- µm 22/0: اینگونه فیلترها قابلیت و امکان جزء‌جزء‌کردن و حذف باکتریها را دارا‌هستند اما اسپیروکت ها، مایکوپلاسما و ویروس می توانند از آنها عبور نمایند. دارا‌هستند هم بدون هیچ نگرانی می توانند از آن استعمال کنند. همین نحوه در مقایسه حیاتی طریق اتوکلاوهای فرمالدئید هم قابل رقابت است، چرا که در طرز فرمالدئید جايگاه حرارت به ۶۰ درجه نیز میرسد، که برخی از این وسایل همین دما را هم تحمل نمی کنند. البته دانستن همین مطلب اضطراری است که؛ ضد عفونی و استریل در واقع دو مفهوم قطع از یکدیگر میباشند و کارایی هر کدام در مقایسه مهم دیگری متعدد است. و صرفا در صورتی می شود از ضدعفونی به جهت ابزار دندانپزشکی استعمال کرد؛ که ابزار یا وسیله مد نظر، نسبت به حرارت و بقیه روشهای استریل کردن؛ با باشد که در همین شکل نیاز می باشد مهم مراقبت پروتکل های ویژه و ذیل لحاظ داشتن وضعیت خاص از مواد ضدعفونی کننده برای این ابزار به کارگیری کرد.دندانپزشکان موظفند یک سری اقدامات پیشگیرانه جهت نگهداری تندرست استریل ظروف پلاستیکی بیمارانشان انجام دهند. البته ممکن میباشد شما متوجه اقداماتی مثل استریل اسباب و اثاث دندان پزشکی و یا بقیه روش های در اختیار گرفتن عفونت آن ها نشوید، چون بخش اعظمی از این مراحل دور از دید شما انجام میشود.جهت کاهش اضطراب خود در همین مورد، حیاتی دندانپزشک خویش حرف کرده و نگرانی خود را حیاتی او در میان بگذارید تا از امنیت و تن درستی خود در مطب وی مطمئن گردید. حتمی می باشد بدانید که طریق های مراقبتی، طرز های مطمئنی میباشند که به جهت هر بیمار به کار گیری می گردند تا مانع انتقال ویروس ایدز و سایر بیماری های عفونی گردند.بعد از ویزیت هر بیمار، دستکشها دور انداخته میشوند، دست ها شسته شده و یک جفت دستکش تازه به جهت بیمار بعدی به کار گیری میگردد.مواد و وسایل یکبار مصرف مثل سوزن و ساکشن که نمیتوان آن ها را استریل نمود، در ظروف منحصر بدور انداخته میشوند.دندان طبابت از جمله شغل هایی میباشد که هم بیمار و نیز دندان پزشک در معرض عامل ها بیماریزا از روش تماس حساس خون، ترشحات خونی و یا تنفسی قرار دارند.تحقیقات نشان داده اند که رعایت اصول بهداشتی استاندارد، در پیشگیری از بیماری های مسری زیاد اثرگذار است.

مقاله های جدید  فواید تمرینات آماده سازی ایکس بادی - ورزش سه