پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

سوراخ انگشتی محلی می باشد که شاتون به وسیله انگشتی به پیستون متصل میگردد. طول شاتون در این مدل پیستونها متوسط پیستون سازی تبریز است. البته به عامل قابلیت بالای انبساط پیستون های آلومینیومی باید لقی بیشتری فی مابین این مدل پیستون و سیلندر در نظر گرفته شود. قطعه استوانه شکلی است که در باطن سیلندر کلیدی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه دارای موتور هست و روزگار های موتور را به وجود می آورد. در در مقابل پیستون های آلومینیومی ریختهگری انبساط متعددی دارا هستند که در صورتی که متناسب حساس سیلندر و گوشه و کنار احتراق نباشد دردسرساز میشود. نوع ریختهگری که فضای متخللی داراست و مقاومت گرمایی کمتر در خودروهایی حیاتی اقتدار پایینتر به کار گیری می‌شود و گونه آهنگری که بافتی متراکم و حاذق داراست برای ماشینهای سنگین دارای اقتدار فراتر آیتم استفاده قرار میگیرد. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی رواج بیشتری دارند ولی مدل آهنگری آن برای موتور های سنگین و لبریز قدرت به کارگیری میشود. در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم دارااست و حدود ۷۰% مقاومتر از جور ریختگی آن است. نصیب سر پیستون که محل قرار گرفتن رینگ های آن میباشد تماماً دایره ای شکل می باشد و در معرض حرارت بیشتری قرار دارد. پیستونها میبایست اهمیت استحکام اضطراری بوده و کیفیت بالایی داشته باشند در ضمن میبایست بتوانند به لطف حرارت را جهت دهی کنند. اقتدار انتقال حرارت در این قطعه بسیار اصلی است، چرا که ممکن هست بالا رفتن دمای آن زیر اثر گذاری دمای محیط احتراق سبب ساز به چسبیدنش به دیواره سیلندر و اخلال در عملکرد موتور شود. انتقال گرمای پیستون به سیلندر. پیستون همچنین یاری به خروج دود ناشی از احتراق از سیلندر میکند. فرم این شیارها حساس توجه به فرم تاج و تعداد سوپاپهای هر سیلندر در موتور تغییر و تحول میکند. همینطور حساس تحلیل انواع و جنس آن دریابیم که تا چه حد احتمال فساد آن وجود داراست و چطور میتوان از این خرابیها پیشگیری کرد. پیستونها به صورت یک استوانه توخالی هستند که یک سر آنها بسته و سر دیگرشان گشوده هست که از نحوه همین سر و به وسیله شاتون به میل لنگ متصل می شود ولی به طور معمول قطر پیستون در سر باز آن عمده است. دامنه پیستون گاهی قطر کمتری نسبت به تاج دارد. پیستون او‌لین قطعه موتور می باشد که آغاز به حرکت می کند و انرژی به‌وجود آمده از احتراق سوخت را به میل لنگ منتقل مینماید. بوسیله یک شاتون بلند اهمیت میللنگ در ارتباط میباشند و وزنههای تعادل میل لنگ مهم آن ها فاصله دارد. پیستون عضو متحرکی میباشد که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل میشود و به وسیله شاتون قدرت حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. همین کاربر استوانهای شکل که نصیب بالایی آن به جهت موتورهای مختلف میتواند تخت، محدب یا این که مقعر باشد، به وسیله حلقه پیستون در محوطه داخلی سیلندر آب بندی میشوند. شیار عمودی ضمن تولید حالت ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط نصیب راهنمای پیستون را مراقبت می کند.شیار در در مقابل انبساط دوچندان عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در بخشی که محور های گژن پین قرار دارد، بار زیادی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطح های عمود بر تکیه گاه گژن پین میباشد وارد می شود. بدنه پیستون به قسمت خارجی آن گفته می گردد که در زیر شیارهای رینگ قرار دارد. در خودروهایی که سیستم تایمینگ و سوپاپ آنان متغیر می باشد ( در بخش تایمینگ به شرح آن پرداخته ایم ) به جهت دوری از برخورد سوپاپ ها به پیستون ، شیارهایی بر مطابق رخ سوپاپ در پیستون ساخت کرده اند تا در صورتی که سوپاپ در هنگام بالا بودن پیستون ، تحت بود ، دارای پیستون بازخورد نکند. علاوه بر اتومبیل های کلیدی سیستم تایمینگ متغیر ، این شیارها سبب ساز می شوند هنگامی که تسمه تایم پاره شود ( درباره تسمه تایم نیز در بخش سیستم تایمینگ نگارش شده ) و زمانه بندی سوپاپ به نیز بخورد ، از عکس العمل سوپاپ به پیستون دوری شده و از ایجاد خسارات شدید دوری کند. جهت افزایش قدرت و گیرایی خودرو از چند سیلندر و پیستون در خودرو استعمال می کنند. کمتر مرحله تماس پیستون و دیواره بوش یا این که سیلندر و در نتیجه کمتر اصطکاک و فرسایش همین دو. روغن کاری منجر می‌شود تا حرکت آنان روانتر باشد و اصطکاک به حداقل برسد و خنککاری سبب می‌گردد تا همین قطعات فلزی بهواسطه ارتقاء دما منبسط نشوند و عملکردشان در گیر مشکل نشود. مسافت سیلندر و پیستون را که به عبارتی لقی پیستون میگویند روغن مالامال می کند که حرکت راحتتر پیستون را به همپا دارد. در حرکت انبساط تا 18000 نیوتون (4000 پوند) نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود.وقتی حساس سرعت مضاعف رانندگی می نمایید همین رخداد در هر سیلندر 30 تا 40 بار در ثانیه رخ می دهد.دمای کف پیستون به 2200 رتبه سانتی گراد(4000 جايگاه فارنهایت) یا بخش اعظم می رسد.

مقاله های جدید  معرفی دی ان اس سرور گیمینگ برای کنسول و کامپیوتر