ورزش ایکس بادی چیست ؛ مزایا و معایب این ورزش

از دربین رفتن چربی ها، افزایش اقتدار و بهبود ظاهر پوست در طول ۴ الی ۶ هفته قابل تماشا و ترازو گیری خواهد بود. پاسخ مثبت است. تمرینات XBody در دو طرز هوازی (cardio) و قدرتی به کمتر وزن، چربی سوزی و لاغری منتهی می شوند. EMSچه رمانتیک بر روی بدن ایجاد می کند؟ کالریسوزی بالا: کسانی که به دنبال کمتر سایز و لاغری میباشند عموماً اگر اثر گذاری ورزش را بر بر روی بدن خود در زمانه کوتاه ببینند، انگیزه بالاتری جهت سعی پیدا میکنند. در همین روش ورزشی در باشگاه ایکس بادی مهم فرستادن پالسهای الکتریکی به حالت مستقیم به عضلات سعی در ارتقا سریع ماهیچه سازی تا حدود 5 برابر و همچنین ازدیاد عجله چربی سوزی تا 3 برابر خواهد شد . در طی تمرینات قدرتی، مغز پیامی به عضله ها میفرستد که موجب انقباض آن می گردد البته کلیه عضله ها نمیتوانند همین رابطه گسترده را به لطف اخذ نمایند و این عضله ها به راحتی فعال نمیشوند به همین خاطر به مهربانی رویش نمییابند. هیچ وسیله مازاد احتیاج نیست: یک استودیو ایکس بادی هر دستگاهی که ممکن است به آن نیاز داشته باشیم را داراست هیچ نیازی وجود ندارد که چیزی حساس خویش به ملازم داشته باشیم. تمرینات ای ام اس اصلی ضربات الکتریکی کار می نماید که چیزی شبیه انقباض طبیعی بدن است. تمرینات ای ام اس تمام مجموعه عضله‌ها کلیدی را تحریک می نماید و همینطور به رشد و ارتباط رشتههای عصبی به عضلات یاری میکند. دیدنی هست بدانید لاغری دارای ایکس بادی سبب بهبود و تعادل در عضله‌ها تن میشود. عدم تعادل در ماهیچه ها پوسچرال پشتی، شکم یا این که کف لگن میتواند مسبب مجموعهای از مشکلات نظیر کمر درد باشد. اما وقتی در هم اکنون ورزش سنگین هستند، تعادل بدن بههم میخورد. ورزش ایکس بادی باعث فعال شدن فیبرهای عضلانی در سطح مضاعف گسترده میشود. اساسی ارتقا گردش خون موجب ارتقا فرآیند چربی سوزی در بدن می شوند، همچنین تمرینات قدرتی همین ورزش اصلی تولید توده عضلانی عاری از چربی کاهش وزن و سایز را پدید می آورند. تمرینات اهمیت دستگاه ایکس بادی به EMS نیز معروف هست که مخفف ماساژ ضربانی میباشد و به جهت بهبودی افرادیکه ضعف عضلانی دارند و مصدومیت ورزشی دارند بکار میرود. صرفه جویی زیاد در وقت: یک تمرین کامل ایکس بادی ای ام اس که صرفا اصلی دو جلسه در هفته تنها 20 دقیقه وقت میگیرد، جایگزین بخش اعظم از 10 ساعت صرف دوران در باشگاه صرف دیگر ورزشها میباشد. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه ایکس بادی تیارا بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.