نظر مارک درموردxbody

 

نظر مارک درموردxbody

مارک به من اطمینان می‌دهد و میگوید:  xbodyجاینگرانی ندارد، در ظواهر نظیر جادو است، ولی سالها است که دانش وارد حوزههای توانبخشی ورزشی، استقامت، بدنسازی و تمرینهای قدرتی شده است.» لباس ایکس بادی پر از بند و پد میباشد و از نئوپرن، پلیاستر و نایلون ساخته شده است. سپس از مدتی دوباره نیروی شکم را ارتقا می‌دهد که منجر به داد زدن من میشود. مقداری نگران این هستم که روشن شدن دستگاه درد داشته باشد، البته از همین که میبینم برند اهمیت لمس دکمههای بر روی ورقه الکتریسیته هر عضله را به مرور وصل می نماید خیالم ریلکس میشود. به طور معمول در ارتفاع جلسات معمولی ورزش شما صرفا حیاتی ۴۰ درصد از فیبرهای ماهیچهای خود کار میکنید، ولی اساسی XBody و سیستم EMS این عدد به ۹۰ درصد می رسد و هر چه از ماهیچه ها خود عمده استفاده کنید، انرژی بیشتری میسوزد و نتیجهی بهتری میگیرید. همین شیوه به جهت برگرداندن تن به حالت معمولی خیلی آرامشبخش است. چنانچه بخواهید همین میزان را در موقعیت عادی بسوزانید می بایست ۴ تا ۶ ساعت در یک باشگاه بی آلایش تمرین داشته باشید.جهت دیتاها بیشتر از دستگاه ems کلیلک بفرمایید.

 

ابتدا یک جلیقه به شما پوشانده خواهد شد که احساس می کنید یکی از از رشته ای ترین ورزشکاران عالم می‌باشید .کمی بعد مربی از شما خواهد خواست در حین دریافت ایمپالس های الکتریکی برنامه بدنسازی شامل چندین حرکت گوناگون نظیر اسکوات ، جلو بازو اهمیت دمبل و .. را کلیدی وزنه های سبک انجام بدهید که ولی دارای دقت به اخذ ایمپالس های الکتریکی در نقطه نهایی حتی وزنه ۵ کیلوگرمی را هم به سختی توانا خواهید بود حرکت بدهید . کاتالوگی برای باز‌نگری حرکات خود داشته باشید، اینکه از چه اتومبیل هایی استفاده کرده اید، چه دمبل هایی زده اید و با چه سرعتی ورزش کرده اید. وقتی در کنار قفسه ی دمبل ها ایستاده اید و آپدیت های ESPN را نگاه می کنید، چنانچه کسی از شما بپرسد: آیا یاری می خواهید؟ کلیدی هر حرکت نفس نفس میزنم، ولی چنانچه کسی من را ببیند فکر مینماید در اکنون انجام تمرینی عادی هستم. نظیر همین میباشد که کسی محکم شما را بخاراند. هوا سرد هست و من میلرزم، ولی لباسها محکم به من چسبیدهاند.

 

بعد از یک تمرین استقامتی دیگر، و صحیح در لحظهای که به تحمیل میتوانم پاهایم را بلند کنم، سراغ سرد نمودن میرویم. در نهایت سه دقیقه هم برای سرد و آرام نمودن تن روزگار گذارده میشود. جریانهای تمجید شده در دستگاه ایکس بادی تنها میتواند ماهیچه ها اسکلتی رشتهای تن را فعال نماید و اعضایی مانند قلب به طور کلی در دسترس این جریان الکتریکی نیستند. ایکس بادی در تالار های ورزشی، مرکزها سالمی و زیبایی، توانبخشی و طبابت مورد استعمال قرار می گیرد. همچنین این تکنولوژی می تواند به جهت کسانی که اندام مناسبی دارا‌هستند به تشخیص و تصحیح عدم تعادل ماهیچه ها کوچک امداد کند، همینطور میتواند برای گرم کردن و یا این که جلسات ریکاوری مفید باشد و به گروهی از عضله ها که در اکنون توانبخشی هستند، کمک کند. تقویت عضله‌ها پیرامون مفاصل در جلسات توانبخشی خلاصه کرد. براین اساس هدف های تمرینی تقویت می شوند و علاوه بر کاهش حجم، وزن شما هم کمتر خواهد یافت.

 

بنابراین اگر تمایل دارید حساس کمتر چربی بدن و تقویت عضله‌ها بدن به اندام ایده آل خود برسید، همین روش برای شما فراوان مطلوب هست چون اثرات آن به حدی میباشد که حتی می توانید در چند جلسه نخستین هم تغییر سایز محسوس را ببینید. به گفته کارشناسان کلیدی اعتنا به این که همه ماهیچه ها دارای تن به طور هم زمان درگیر می شوند می توانید آن را جایگزین نیاز ورزشی خود کنید. در اغلب موارد، تمرینات بر روی بخش های محدودی از بدن متمرکز بوده و ورزشکار به بدون چاره باید طی عصر ها و برنامه های منظم، در تمرینات خود تغییراتی را اعمال کند تا بتواند بر بر روی همه اندام ها و ماهیچه های خویش تمرکز کرده و آنها را به تمرین وادارد. چرا که این روش متابولیسم تن را بهبود میبخشد. بعضا فکر می نمایند که این طرز محدودیت های را برای فرد به وجود می آورد. روزگار مطلوب برای ورزش نمودن را پیدا کنید. رمز عبور خود را بازیابی کنید. پزشک صاحبی در این مدت بهداد سلیمی، احسان حدادی، محسن بنگر و امیر رهبر پهلوان پرش طول کشور‌ایران را اهمیت روش تمرینی EMS تمرین دیتا است. خوشبختانه اثرات مثبت همین طرز موجب شده که فدراسیون ورزش های رایج نیز نه تنها آن را به تیتر یک رشته ورزشی بپذیرد بلکه در صدد آموزش بهتر و متداول نمودن آن باشد.

 

مقاله های جدید  ترامپ درمورد واکسن Covid ، اولین جلسه مختصر پس از از دست دادن انتخابات ، به روز رسانی می کند