میترال – مرکز تحقیقات دریچه قلب

دریچه هوای سقفی به انواع روزنه گرد، تایلی و چهارگوش در سایزهای گوناگون تقسیم شده است. اسم دیگر روزنه سقفی چهارگوش کلاف به دور باز به دلیل ثابت بودن صورت پرهها به کادر و بدنه اهمیت به روزنه سقفی پره اثبات آوازه دارد. بها دریچه سقفی به نوع، کیفیت، شکل ظاهری، میزان و نصب دمپر متعلق است. اصلی مراجعه به محصولات تارنما گروه صنعتی تهویه نظری قابلیت مشاهده، مطالعه و مقایسه قطعات گوناگون سیستم هوارسانی و کانالسازی را خواهید داشت. تقریبا هیچ راهی به جهت خودداری از شلی دریچه میترال وجود ندارد ولی چنانچه شما دچار به نارسایی دریچه میترال هستید می بایست موارد ذیل را صد رد صد رعایت کنید. درمان ارجح برای بیشتر بیمارانی که نارسایی شدید دارند، کار جراحی ترمیم یا بده بستان روزنه است. اکثر بیمارانی که نارسایی خفیف یا این که متوسط دارند، ممکن میباشد اصلا نیازی به درمان نداشته باشند. که می توانند هوا را به رخ آهسته و ملایم پخش کنند. شما می توانید دریچه شمسی را در سایز های مختلف اساسی دقت به فضای مورد حیث خود پیشنهاد دهید؛ ولی اغلب در سایز های مشخصی وارد بازار می شود. پس موردی میباشد که شما واقعاً بایستی به آن توجه کنید و آن را درست کنید: اعداد کوچک نشان دهنده پهناور میباشند ، در حالی که اعداد و ارقام فراوان دیافراگم های ریز را نشان می دهند. در عکاسی ، “مردمک” لنز شما دیافراگم نامیده می شود. به جهت کار جراحی ترمیم یا تعویض دریچه، شما به اتاق فعالیت میروید، زیر بیهوشی قرار میگیرید. از طرف دیگر ، یک دریچه دیافراگم ریز باعث تاری بک گراند می شود ، که به طور معمول برای بعضا از گونه های عکاسی مثل مناظر طبیعت و نیز چنین در معماری ها مفید است. در نتیجه میزان خونی که به درون آئورت به جهت خون رسانی به همگی بدن پمپ میگردد کمتر می یابد. در صورتی که همین مقدار ناکفایتی خفیف باشد و پیشرفت نکند برای مریض پیامد خاصی نخواهد داشت. همچنین اهمیت همین روش میتوان مقدار برون ده قلبی را (که واحد سنجش قابل قبولی از میزان خونی است که قلب به تمام تن میفرستد) اندازه گیری کرد. ولی در بعضی از موارد به جهت اعتنا بخش اعظم از اکو مری به کارگیری میشود که طرز به عبارتی طرز هست منتها به جای اینکه از روی قفسه سینه انجام شود، پس از بیهوشی موقتی از نحوه دهن وارد مری شما شده و در آنجا از نمای نزدیکتری به قلب نگاه می نمایند و اندازه گیری ها انجام میشود. به طوری که ژل مخصوص را روی پوست قفسه سینه ریخته و پروب اکو را روی قفسه سینه شما به آرامی فشار میدهند. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم دریچه های سقفی چهارگوش بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.