دمپر فن : کاربرد، مهمترین انوع، نحوه کارکرد و مهمترین مزایای هر کدام

از پاراگراف اشکال دیگرِ دمپر هواساز می قدرت به دمپر هواساز اسپلیتی اصلی پرّه هوای ایرفویلی اشاره نمود.اگر بخواهیم در مسیر یک شبکه هوا “تِیک آف” بگیریم و دِبیِ جریان هوا را به صورت دلخواه تقسیم نماییم از دمپر هواساز اسپلیتی به کار گیری می کنیم.این دمپر هواساز اهمیت چرخش و تنظیم زاویه ی پره ی خویش در وسط بعدها داخلیِ خود،باعث گزینش و تغییر مقدار هوای محل ورود و خروجی از خود می گردد.ساختار ظاهری همین دمپر هواساز به لحاظ فریمِ محیطی کاملا شبیه به دیگر انواع دمپر هواساز چهارگوش است.یعنی یک فریمِ دوطرف لبه دار لبه ی محیطیِ همین دمپر هواساز را تشکیل می دهد.لازم به ذکر است عمق همین کادر در بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر به دلخواه،متغیر می باشد و عرضِ حاشیه های دوطرفِ فریمِ همین دمپر هواساز ۳ سانتیمتر است.این حاشیه های ۳ سانتیِ فریمِ دمپر هواساز سبب ساز ایجاد حالتِ فلنچی در ساختار دمپر هواساز شده و در دوران کارگزاشتن فلنچ نتورک های هوا از دوطرف به این لبه ها متصل و تثببت می شود. دمپر هوا ی گردِ پروانه ای مستقیماً در محلِ نشیمنِِ پشتِ روزنه گرد، پیچ شده و بصورت یک قطعه ی ترکیبیِ واحد در داخلِ دهانه ی گردِ انشعاب هوا تعبیه و وظیفه تنظیمِ مقدار و فشارِ هوای خروجی از دریچه گرد را به عهده میگیرد. جور های متمایز از آن ها در بازار یافت می شوند که به هریک خوا‌هیم پرداخت. همین دمپر ها شامل یک یا این که یکسری تیغه سبک وزن میباشند که بیرون از محور تعادل خود کارگزاشتن شده اند. دمپر های وزنی جهت کارگزاشتن بر بر روی دیوار و بر بر روی فن های اگزاست دهشی استعمال می شود که حساس ارتقا فشار هوا گشوده و کلیدی کمتر آن بواسطه وزن تیغه ها بسته می شود . براي اين خواسته نبايد از وسايلي مثل کارگزاشتن دمپر كه افت فشار موضعي ايجاد مي كند، استفاده كرد. سيستم تخلية هواي هود نبايد به جاي سيستم تعويض هواي آن فضا منظور شود. به محض پر‌نور شدن دستگاه تهویه مطبوع ، دمپر به وسیله جریان هوا باز می شود. گونه نوار ذکر شده مهم توجه به دسته دمپر و هوابندی و آب بندی پره ها گزینش می شود. در ذیل به یکسری از آن ها اشاره کرده عملکرد میکنیم مختصری در آیتم این دمپر ها تفسیر دهیم. برای مثال اگر حجم متعددی هوا از محلی در اکنون خروج باشد، اصلی این مدل از دمپرها می اقتدار حجم هوا را در اختیار گرفتن نمود. دارای دقت به نوع کاربری همین تجهیزات از متریال گوناگون ساخته می شوند. مجهز به سيستم تخلية مكانيكي، انجام گيرد. 1) سيستم كانال كشي تخلية هواي حاوي مواد قابل انفجار يا مواد راديواكتيو بايد، حیاتی میزان گذاري مناسب كانال ها، دمپر مابین کانال متعادل شود.