برای استفاده کامل از انرژی

چطور به طور موقت حلقه های پیستون فرسوده را پیستون شاپ تعمیر می کنید؟ حلقه‌ها در شیار قرار می‌گیرند و به آرامی بر روی دیواره سیلندر فشار می‌آورند تا یک مهر و موم تشکیل دهند، و زمانی که فشار احتراق فراتر به سطوح داخلی آنان می‌رود، شدیدتر می‌شوند. در موتورهای بخار و موتورهای احتراق داخلی، سوپاپ هایی لازم می باشد تا اذن ورود و خروج گازها را در روزگار های صحیح در سیکل پیستون بدهند. به عنوان مثال، برای موتورهای احتراق داخلی، طرح‌های تک سیلندر و دو سیلندر در وسایل نقلیه کوچک‌تر مثل موتورسیکلت مرسوم است، در حالی که خودروها معمولاً در بین چهار تا هشت سیلندر و لوکوموتیو دارا‌هستند و کشتی‌ها ممکن می باشد دوازده سیلندر یا بیشتر داشته باشند. ظرفیت سیلندر ممکن است از 10 سانتی‌متر مربع یا این که کاهش در موتورهای دسته تا هزاران لیتر در موتورهای کشتی متغیر باشد. موتورهای پیستونی مخالف، دو پیستون را در انتهای مخالف یک سیلندر قرار می دهند و این به ترتیبات مثلثی مانند Napier Deltic گسترش یافته است. طبقه بندی چنین موتورهایی بر اساس تعداد و مرحله سیلندرها و حجم تمام جابجایی گاز توسط پیستون هایی که در سیلندرها حرکت می کنند معمولا در سانتی متر مکعب (cm³ یا این که cc) یا لیتر (l) یا (L) اندازه گیری می شود (US: لیتر). اقتدار یک موتور رفت و برگشتی متناسب اصلی حجم جابجایی پیستون های ترکیبی است. نسبت تراکم بر کارایی در عمده گونه های موتورهای رفت و برگشتی تأثیر می گذارد. پیشین از بررسی قدرتی که موتور می تواند ساخت کند، فشار میانگین ​​موثر (MEP) نیز می تواند در مقایسه اقتدار خروجی و عملکرد موتورهای رفت و برگشتی مهم همان ترازو به کارگیری شود. شرکت‌های تولیدکننده خودرو درصد بالایی از منابع مالی خود را بر روی تحقیقات برای بسط فناوری‌های نو در موتورهای اتومبیل سرمایه‌گذاری می کنند تا بازده سوخت و عملکرد کلی خودروها را ارتقاء دهند. در موتورهای بخار نقطه ای در سیکل پیستون که در آن شیر محل ورود بخار بسته می شود، قطع نامیده می شود و اکثر وقت ها می قدرت آن را برای تنظیم گشتاور عرضه شده بوسیله موتور و بهبود راندمان در دست گرفتن کرد. باید در بین پیستون کشویی و دیواره‌های سیلندر آب‌بندی ساخته شود تا گاز فشار توانا بالای پیستون از آن عبور نکند و بازده موتور را کمتر ندهد. این حالتی را ساخت می نماید که روغن اکسید شده روی دیواره سیلندر عده شده و یک پوشش سطحی تا حدی درخشان تولید می کند که به طور تمام قله ها و دره های فرایند سنگ زنی را لبریز کرده است. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان اکثر در گزینه پیستون شاپ لطفا به مشاهده از وب سایت ما.